24 Februari 2023
Jezus Messias Koning van de volken
Jezus Messias Koning van de volken

Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde tot Uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat.

— Psalm 2:8-9

Lees ook: Openbaring 19Eis van Mij…. Wie zegt dat?

Je zou kunnen zeggen dat de Heere tegen David zegt: vraag het maar! Wil je de macht over de heidenen uitbreiden en je koninkrijk vergrote. Ik zal het je geven. En dat is gebeurd. Davids rijk is steeds groter geworden. David vroeg de HEERE of hij de vijanden aan moest vallen en of de HEERE hem dan de overwinning zou geven, en dat gebeurde.Maar nu een stap verder. Want David heeft nooit geregeerd tot aan de einden van de aarde. Zijn rijk was groot, maar Israël was geen wereldrijk. Maar nu… Er komt een grotere Koning. De Zoon van God. Die kan eisen. Hij eist de wereldregering op. Tot de einden van de aarde zal Zijn rijk zijn. Straks is de gehele nieuwe aarde van Hem en vol van Hem. Straks zal iedere knie op aarde zich voor Hem buigen. Hij overwint en regeert! Alles op aarde en de gehele aarde zelf is Zijn bezitting. Is van Hem.En nu zijn er twee mogelijkheden. Of je behoort bij die Koning, bij Zijn Rijk en bent gezalfd met Zijn Geest. Of je bent een vijand van deze Koning. En dan zal je verpletterd worden. Met een ijzeren scepter. Een ijzeren staf. En in stukken geslagen worden als een gebakken vaas van klei. Gebakken door een pottenbakker, maar kapotgeslagen. Voldoet niet.

Twee mogelijkheden. Niet en/en, maar of/of. Geen derde mogelijkheid of een vrije keuze, verder nog te bepalen en in te vullen.Jood en heiden zal in dat Koninkrijk binnengaan. De muur tussen Jood en heiden is verbroken. Allen die in Jezus Messias geloven, worden zalig en dienen Hem als hun koning. Wie Hem niet dienen, hebben een groot probleem! Zullen verpletterd worden. Verschrikkelijk!

Hoe zit dat met jou? Vandaag? 

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl