23 Februari 2023
Gods antwoord
Gods antwoord

Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd.

— Psalm 2:6-7

God spreekt! En wat zegt Hij dan? De HEERE gaat aanwijzen. Kijk, zegt God. Kijk! Waarnaar moet ik kijken dan? Kijk: Ik heb Mijn Koning gezalfd over Sion.Dat is koning David, over Israël en Jeruzalem. Meer nog: dat is Koning Jezus. Gezalfd tot Koning over de gehele wereld. God heeft een Zoon. En Die Zoon is Koning. Hij is de Geliefde van de Vader. Hij is de Gezondene van de Vader. Hij is de Eniggeboren Zoon van de Vader. Al de liefde van de Vader zit in Hem. God houdt Hem eeuwig als Zijn Koning. Hij – Jezus Messias – is bij Koninklijk besluit door de HEERE tot Koning gezalfd. De eeuwige Zoon van God. Van eeuwigheid tot eeuwigheid is Hij God. En Koning.Is Hij ook jouw Koning? Regeert Hij jou? Luister je naar wat Hij als Koning zegt? Ben jij Zijn onderdaan? Gezalfd met dezelfde Geest als waarmee Hij gezalfd is?Let op: dat is niet zo vanzelfsprekend als dat je misschien denkt. Het probleem is namelijk dat wij zelf koning willen zijn. De banden van God en Zijn Koning en Zoon verbreken en vrij zijn. Zelf bepalen wat goed en slecht is. Ik op de troon.

Hoe word en hoe ben ik een onderdaan van Koning Jezus?Door bekering en geloof. Bekeer je en geloof het Evangelie. Dat is de boodschap van zowel Johannes de Doper als Jezus Zelf. Waarom bekeren en geloven? Omdat het Koninkrijk nabij is gekomen en de Koning is gekomen. De door God gezalfde Koning. En die Koning geeft Zijn gelovigen, wat zij nodig hebben en wat jij nodig hebt. Hij geeft bekering en geloof. Wat Hij beveelt, geeft Hij Zelf. Heb jij het al aangenomen en ontvangen?Wat een zegen als je op de HEERE vertrouwen mag. Dan ben je veilig bij Hem.

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl