14 Februari 2023
De tafel met de toonbroden
De tafel met de toonbroden

Gij zult ook een tafel maken van sittimhout; En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor Mijn aangezicht leggen.

— Exodus 25:23,30

Tegenover de kandelaar staat een tafel in dit heilige deel van de tabernakel. Op die tafel liggen twaalf broden en op die broden staan schaaltjes waarin reukwerk wordt gebrand. Waarom deze broden in Gods heiligdom? De priesters aten dit namens het volk. Het laat in elk geval zien dat je bij God geen honger hoeft te lijden. Aan Hem danken we het brood voor ons lichaam. Vergeet dat niet, als je vandaag weer aan het werk gaat om een eerlijke boterham te verdienen.

 

Vertrouw niet op eigen kracht, gezondheid en inzicht. Geef Hem de eer. Hij leert ons bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat hebben we namelijk net zomin verdiend als de vergeving van onze zonden, waar we in één adem ook om moeten en mogen bidden. We hebben de vergeving elke dag net zo hard nodig als ons dagelijks brood. En dat wil de Heere allebei geven: brood voor ons lichaam, en brood (vergeving) voor ons hart.

 

Het is allebei verdiend door de lijdende Borg.  Hij sprak: Ik ben het Brood des Levens. Wie in Mij gelooft, zal nooit meer hongeren. Dat werd al in de tabernakel geopenbaard. Dit brood geeft verzading van vreugde en een voorsmaak van wat eens ten volle wordt genoten door allen die met een hongerige ziel tot Christus kwamen. Er is een gedekte tafel in Gods heiligdom. Heb je ook verlangen gekregen om aan Gods tafel te mogen proeven en smaken dat Hij goedertieren is? Er gaat een nodiging uit van de tafel in Gods heiligdom. Zalig die hongeren naar Zijn heil.

Ds. H. Korving

Door Ds. H. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl