21 Februari 2023
Opstand
Opstand

De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.

— Psalm 2:2-3

Lees ook: Handelingen 4We zagen gisteren die onrust en leegte op de aarde. Vandaag gaat het nog een stap verder. Het is niet alleen leegte. Het is opstand! Revolutie. Gewapend verzet! Rebellie! Muiterij! Plannen maken om samen in opstand te komen.

Oh… en tegen wie dan?

Tegen de HEERE en Zijn Gezalfde! Dat is tegen de God van Israël en het Verbond. En tegen David. En tegen dé Gezalfde: Jezus Christus. De Messias.Koningen en vorsten van de aarde, belangrijke leiders en mensen uit de politiek, de regeringen, de top van het bedrijfsleven… samen plannen ze een opstand. Tegen God en David/Christus!En daar zijn ze maar wat onrustig mee bezig. Met een hoop rumoer. Ze maken samen plannen in hun vergadering en stellen zichzelf en hun legers en macht op, tegen de HEERE. Tegen die koning in Jeruzalem, tegen Israël. Tegen de grote Zoon van die koning: Jezus. Opstand tegen God. Je niet onderwerpen, maar de banden verbreken, de touwen van ons werpen. We willen vrij zijn!Ja… daar gaat het om, hè! Vrij zijn. Geen heer en geen meester. We bepalen zelf wat goed voor ons is. Zegt God in de Bijbel daar iets over? Waarom zou ik mij daaraan houden? Zegt de dominee, ouderling, docent op school, vader of moeder daar iets van? Nou, dat maak ik mooi zelf wel uit. Ik wil geen regels, geen wetten, geen banden, geen touwen. Die beknellen en beknotten mij. Weg ermee. Leve de vrijheid! Als het goed voelt, is het goed. Kom, laat ons genieten. Je leeft maar één keer. Somberen kan altijd nog.

Opstand tegen gezag is opstand tegen God. Dat zit heel diep bij ons allemaal: tegen God, tegen Zijn geboden, die goed zijn. Weg met God, weg met Zijn Zoon Jezus.Of… onderwerp je je vandaag aan Hem?

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl