13 Februari 2023
De kandelaar in het heiligdom
De kandelaar in het heiligdom

Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden, zijn schacht, en zijn rietjes; zijn schaaltjes, zijn knopen, en zijn bloemen zullen uit hem zijn.

— Exodus 25:31

Deze week willen we stilstaan bij de tabernakel. We richten we ons op de heilige ruimte die met een gordijn afgesloten was van de voorhof en de buitenwereld. Een tweede kleurrijk voorhangsel vormde de scheiding tussen het eerste en het tweede deel van het heiligdom. Er waren geen openingen, het was er volkomen donker; de enige lichtbron was de gouden kandelaar. 

 

God zorgt voor dit licht in de tabernakel; alles volgens het voorbeeld aan Mozes op de berg getoond (vs. 40). Het licht komt bij God vandaan. Er is het geschapen licht, maar er is ook het ontoegankelijke licht van Gods heiligheid. Daarin woont Hij. Bij God past geen duisternis. Duisternis hoort bij zonde, licht hoort bij God. Bekering houdt altijd in dat we uit de duisternis komen tot het licht. Wat weerhoudt je? Heb je soms iets te verbergen wat niet aan het licht mag komen? In de tabernakel gaat het licht op; het is een heenwijzing naar Christus. Hij heeft gezegd: Ik ben het Licht der wereld. Wie in Mij gelooft, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

 

Het is ook een heenwijzing naar de Heilige Geest. Het ontdekkende licht dat de duistere schuilhoeken van ons hart doorzoekt. Het verlossende licht dat Hij in de ziel doet opgaan en ons brengt tot het geloof in Christus. Hoe ziet jouw dag eruit vandaag? Ben jij al op dit licht afgegaan? Zijn de insecten die altijd afkomen op een kaars of lampje in de tuin soms wijzer dan jij? Wandel je al in het licht? Laten we bidden: zend Heere Uw licht en waarheid neder…

Ds. H. Korving

Door Ds. H. Korving

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl