07 Maart 2023
God spreekt
God spreekt

En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron, zeggende…

— Exodus 7:8

God spreekt met mensen. Wat is dat een groot wonder! Dat God, na de zondeval nog met Adam wil spreken. Hij had het enige gebod van God overtreden. En het eerste wat de Heere na de zondeval doet, is spreken met de mens.

 

In de dagtekst zien we dat God met Mozes en Aäron spreekt. Hoe dat ging, weten we niet. Een bekende theoloog zei: ‘Al het spreken over boven komt van beneden.’ Waarmee hij wilde zeggen dat de mens God bedacht heeft. Maar eigenlijk ie het andersom: ‘Al het spreken van beneden, komt van boven’, van God. Door Hem zijn we en zijn we gemaakt. Hij laat ons hart kloppen. Hij geeft ons de adem. Hij geeft ons een stem. Maar wát we zeggen, is wel onze eigen verantwoordelijkheid.

 

Voor Gods kinderen geldt: God zegt wat ze moeten zeggen. Ze hoeven daar niet over in te zitten. Het gaat toch niet om mooie mensenwoorden, maar om Gods woorden. Zo ook bij Mozes en Aäron. Telkens zegt God wat ze tegen de Farao moeten zeggen. Let op: de Naam van de HEERE staat hier steeds met allemaal hoofdletters. Het gaat hier om de God van het verbond. In het Hebreeuws staat er JHWH. Dat betekent: de Ik zal zijn die Ik beloofd heb te zullen zijn. Beloofd aan Abram, waar Ik Mijn verbond mee heb gesloten. Ik houd mij aan dat verbond. Zelfs als de nakomelingen van Abram daar niet om vragen.

 

Wat is God toch geduldig en goed! Hij verandert nooit. Wat Hij belooft, dat doet Hij. En diezelfde God spreekt nog steeds. Tegen jou en mij. Elke keer als we een preek horen, moeten we bedenken dat de HEERE met ons spreekt. En daarbij: we hebben een lange brief van Hem gekregen. Een brief in boekvorm. De Bijbel.

 

Lees je vaak in de brief die je van God kreeg?

Bram van der Horst

Door Bram van der Horst

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl