23 Augustus 2023
Zingen
Zingen

Dan zult gij de tabernakel oprichten naar zijn wijze, die u op de berg getoond is.

— Exodus 26:30

Als ik deze hoofdstukken van Exodus lees, kom ik onder de indruk van de uitgebreidheid en precieze beschrijving van de tabernakel. De bouw ervan was niet zomaar iets. God bepaalde heel secuur hoe Hij gediend wil worden. Mozes kon niet zomaar naar eigen inzicht de tabernakel gaan maken. Iets wat hij zelf wel mooi vond of wat handig mee te nemen zou zijn. Nee, God bepaalde. Hij vond het zo belangrijk dat Hij Mozes op de berg al een afbeelding liet zien van hoe het moest worden.

 

En eerlijk is eerlijk, als je het allemaal zo leest, dan is het nog niet zo gemakkelijk om je er een voorstelling van te maken. Wijze mensen hebben het nauwkeurig gelezen en de tabernakel nagemaakt. Hij staat in Timna, in de buurt van Eilat, Israël. Als je die ziet, zeg je: Aha, zo zag het er dus uit! Als een architect de bouw van een huis in woorden zou moeten weergeven en er geen tekeningen bij zou doen, kwam de aannemer er echt niet uit. Voor Mozes gold hetzelfde. Daarom liet God aan Mozes zien hoe het moest worden. En Mozes volgde heel secuur de aanwijzingen van de Heere op.

 

Hieruit blijkt ook wel dat het voor God belangrijk is in welke vorm Hij gediend wordt door mensen. Als we dat zelf gaan bepalen gaat het mis. Vroeger spraken ze dan van een “eigenwillige godsdienst”. Een godsdienst die voor de mensen aantrekkelijk is, maar die niet gericht is op de meerdere glorie van God zelf. God was zelf de architect van de tabernakel. En Hij bepaalde ook de hele regelgeving rond de offerdienst. Dus alles wat met de Godsdienst te maken had.

 

Bij het dienen van God komt het dus heel nauw. De godsdienst van mij en jou dient helemaal op God gericht te zijn. Dus geen half werelds half christelijk leven. Christen ben je de hele week. Als we God oprecht willen dienen is ons leven 24/7 voorbereiding op het eeuwig bij God zijn. Dan zijn we bewust op weg naar de hemel. Ondertussen doen we van alles, maar het hoofddoel is het einddoel: de Heere God in de hemel. En onderweg naar Hem zingen we: ‘Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden.’

 

Loop je ook al te zingen?

Bram van der Horst

Door Bram van der Horst

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl