30 Augustus 2023
Sterven en begraven
Sterven en begraven

En Jezus, gedoopt zijnde

— Mattheüs 3:16

Samen lopen ze het water in. De onreine doopt de reine. Zie je ze gaan, Jezus en Johannes? We denken deze week na over de heilsfeiten. Jezus kwam. Daar denken we aan bij Kerst. Daarna bestond het leven van de Heere Jezus uit lijden. Gerechtigheid vervullen. Het goed maken tussen God en de zondaar door te lijden, maar ook om te sterven. Lijden was niet genoeg. Jezus moet ook sterven. Ondergaan in het water. Johannes doopte door onderdompeling.

 

Ook op zendingsvelden gebeurt dit als mensen van het heidendom overgaan naar het christendom. Inhoudelijk is er geen verschil met de kinderdoop als er water vloeit op het voorhoofdje van het kind. Maar qua vorm valt bij onderdompeling wel meer op dat je helemaal ondergaat in het water en ook opkomt uit het water. Zie je hoe Johannes zijn hand legt op het voorhoofd de Heere Jezus? Hij duwt Hem helemaal onder water. We zien dat het water zich sluit boven het hoofd van de Heere Jezus. Dit zal gaan gebeuren. Hij zal sterven en begraven worden.

 

Je weet wel, als je onder water blijft, stik je en verdrink je. Deze doop vertelt ons dat Jezus zal verdrinken in de toorn van God. Hij zal omkomen omdat hij de grootste van de zondaren is. De Heere Jezus? Ja, want hij heeft al de zonden van al Zijn kinderen op Zich genomen. En weet je wat zo bijzonder is? Hij wilde dat ook. Weet je het nog? Jezus kwam. Zijn Vader dwingt Hem niet. Zo gewillig is Hij de weg van lijden en sterven gegaan. Hij laat Zich onder water drukken. Hij zal begraven worden. Een begrafenis is ingrijpend hè! De grond wordt over het graf verspreid en je ziet niets meer van het lichaam. Maar weet je: van Gods kinderen is het graf geheiligd. Dat betekent: zij zullen weer opstaan om met hun ziel én lichaam eenmaal de Heere groot te maken! Zal jij daar ook bij zijn?

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl