24 Augustus 2023
Blijdschap
Blijdschap

Daarna zult gij zijn zonen doen naderen, en zult hen de rokken doen aantrekken.

— Exodus 29:8

Gisteren zagen we dat het centrum van de godsdienst belangrijk is. Vandaag kijken we naar de mensen die er werken. De priesters van Gods dienst. Het is heel belangrijk hoe die hun dienst uitvoeren. Maar ook hoe ze gekleed zijn. Hoewel we er nu anders tegenaan kijken dan zo’n 3.500 jaren geleden, is het nog steeds belangrijk. Toen zagen de priesters er deftig uit. Er was veel aandacht voor de kleding van deze priesters, maar in het bijzonder voor de kleding van de hogepriester. Ze moesten zich allemaal in hun kleding onderscheiden van de rest van het volk. Waarom? Wel, omdat ze werkzaam waren in de dienst van God. En dat mocht iedereen zien. Ja, dat moest zelfs iedereen zien. Deze mannen waren bezig met heilige zaken. Wat ze deden was niet zomaar iets.

 

Heel de tempeldienst, het werk van de priesters wees op de komende Messias. Nadat Jezus gestorven was, was de tempeldienst niet meer nodig. Maar in het Oude Testament wees het naar Christus’ werk op de aarde. Daarom moest het allemaal heel eerbiedig en nauwgezet gebeuren. Naast de kleding wordt ook het wijden tot priester heel nauwkeurig beschreven. Er was geen vergissing mogelijk. Dit heeft ons ook nu nog veel te zeggen. Wie een knecht van God iets doet, raakt Zijn oogappel aan. In onze taal betekent een oogappel vaak het lievelingetje. Zo mag je gerust Gods kinderen en zeker Gods knechten zien. Nee, de priesters liepen niet in zwarte pakken hun werk te doen. Dat was een andere tijd en een andere traditie. In witte kleding moesten ze hun werk doen.

 

Wit, de kleur van de reinheid, de volmaaktheid. Salomo schrijft in Prediker dat onze kleding altijd wit moet zijn. Maar daarmee wordt bedoeld dat we niet somber moeten doen. Verblijdt u altijd, schrijft Paulus later. Dat heeft te maken met de vreugde die er is in de dienst van God. Als dienaars van God alleen somber kijken, zal geen mens denken: ‘Daar ben ik jaloers op.’ Daarom deze tip: Laat anderen zien hoe goed de Heere voor jou is.

 

Hoe ga je laten zien hoe goed de Heere voor je is?

Bram van der Horst

Door Bram van der Horst

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl