04 September 2023
God schudt wakker
God schudt wakker

God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren.

— Handelingen 17:30

Wij gaan deze week met elkaar nadenken over de waarachtige (echte) bekering tot God. Dat is nodig, opdat wij ons niet vergissen voor de eeuwigheid. Maar helaas, geen mens van nature denkt daar over na. Dat komt omdat wij geestelijk dood zijn en geestelijk slapen. Vandaar dat we opgewekt moeten worden: ‘Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden’ (Efeze 5:14).

 

God kan ons wakker schudden door tegenslagen. Hij kan het plotselinge sterven van een familielid of vriend daarvoor gebruiken. Het wereldgebeuren kan ons tot nadenken stemmen. Maar het is Zijn gewone manier om zondaren wakker te schudden door de verkondiging van Zijn Woord. ‘Verkondigen’ betekent: ‘aankondigen, bekendmaken’ en daarna ‘bevelen’. God kondigt alle mensen aan dat zij zich bekeren. Het is tevens een bevel. Niemand heeft het recht om onbekeerd zijn. Jij ook niet! Het is zeer brutaal om vandaag onbekeerd verder te leven.

 

Jij zegt: ‘Ik kan me niet bekeren.’ Dat klopt. Toch blijft de eis staan! Hoe moet het nu? Ben je wakker? Als je maar weet dat een ontwaakte zondaar geen geredde zondaar is. Alleen Jezus kan redden. Daarom staat er: ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’ (Markus 1:15). ‘Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.’

Augustinus zei: ‘Geef Heere wat U beveelt en beveel dan wat U wilt.’

Hoe is het nu met je?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl