01 September 2023
Hemelvaart
Hemelvaart

En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water;

— Mattheüs 3:16

De doop van Jezus is ten einde. Niet Zijn werk. Nee, juist gewillig staat Hij klaar om met Zijn werk verder te gaan.

Daar wijst het woordje ‘terstond’ op. Jezus blijft geen minuut langer in het water. Hij klom terstond op uit het water.

Daar kunnen we ook iets in zien van de hemelvaart. Na Pasen verschijnt Jezus nog aan een aantal mensen. Maar kort

daarna vaart Hij op naar Zijn Vader, zoals Hij hier opklimt uit het water. Hij blijft geen minuut langer op de aarde als

Zijn werk klaar is. Zijn Vader haalt hem thuis. Hij is tevreden met het offer van Zijn Zoon. Hij wilde de grootste van de zondaren worden en Zijn Vader moest daarom toornig op Hem zijn, maar nu niet meer. Er is blijdschap in de hemel! Wat zal er gejuicht zijn door de engelen!

 

In de bovenstaande tekst blijkt ook weer dat Jezus Zelf opklimt. Het is een activiteit van Hem. Hij wil ook naar huis. Hij wil ook naar Zijn Vader en naar alle verloste zielen. Wat doet de Heere Jezus in de hemel? Hij regeert en zit aan de rechterhand van Zijn Vader, vol eer en majesteit. En weet je wie hij meegenomen heeft? Al Zijn kinderen want die draagt Hij op Zijn hart. Hij is het Hoofd van de kerk. En je weet wel, als je hoofd ergens is, dan is de rest van je lichaam er toch ook? De Heere Jezus is in de hemel en nu zullen Gods kinderen daar ook komen. Hij bidt voor hen, want Hij is ook overwinnaar.

 

De strijd met de duivel, de zonde en de wereld heeft Hij overwonnen.  Wij zitten op aarde midden in die strijd. Ook vandaag weer moet je strijden tegen alles wat je van God kan aftrekken. Maar bedenk dan: Christus heeft overwonnen. En Gods kinderen zullen eenmaal naar de hemel varen om deze Overwinnaar alle lof en eer toe te brengen. Hoor jij er al bij? Strijd de goede strijd van het geloof!

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl