29 Augustus 2023
Lijden
Lijden

Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.

— Mattheüs 3:15

Zie je de Heere Jezus staan in de rij om gedoopt te worden? Als Hij aan de beurt is, blijft Johannes zeggen dat hij Hem niet doopt. Moet hij, zondige Johannes Hem, de reine Heere Jezus dopen? Het kan beter andersom. Hij prakkiseert er niet over! Maar dan gaan Jezus lippen open. Met macht spreekt Hij: ‘Laat nu af.’ Johannes mag niet langer meer weigeren. Hij moet Jezus dopen. En weet je, als Jezus spreekt, ook vandaag in jouw hart, dan vallen alle bezwaren in duigen. Dan durf je niet meer tegen te spreken. Herken jij dat ook?

 

Jezus vertelt ook waarom: ‘Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen.’ Johannes, Mijn doop hoort helemaal bij Mijn werk dat ik op aarde moet doen. Mijn werk is namelijk: gerechtigheid vervullen. Maar twee woorden. Probeer ze voor vandaag te onthouden. Deze twee woorden vertellen ons wat de Heere Jezus op aarde heeft gedaan. Dat betreft zijn lijden. Gerechtigheid, daar zit het woord ‘recht’ in. Door de zondeval in het paradijs staan wij niet meer recht voor God. Wij kijken God niet meer recht in de ogen, want we zondigen en dwalen af.  We leven in ongerechtigheid.

 

Hoe is dat voor jou? Heb je daar weleens verdriet om. Dat doen we moedwillig, expres! Je begrijpt toch wel dat het daarom niet onverdiend zou zijn als God nooit meer naar ons zou omzien. Gods kinderen worden het daarmee eens. Maar nu komt Jezus naar deze wereld om het weer goed te krijgen tussen God en ons. Als je ruzie gemaakt hebt met je ouders, slaap je niet lekker hè? Dat komt omdat het niet goed is. Nu kunnen Gods kinderen écht goed slapen, als die gerechtigheid hen geschonken is. Wat is dat een groot wonder. De Heere Jezus heeft dit verdiend door te lijden en te sterven. Maar ook om de hele Wet te houden. En wat Hij verdient heeft, deelt Hij uit. Vraag maar: Wilt U die gerechtigheid ook in mijn hart toepassen?

 

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl