06 September 2023
Christus willen
Christus willen

En die wil, neme het water des levens om niet.
En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.

— Openbaring 22:17c en Johannes 5:40

Ja, daar komt het op aan. Of jij Christus wilt of niet! Want Christus geeft Zich echt niet weg aan iemand die Hem niet wil. In de waarachtige bekering gaat het erover dat Christus zonder uitstel wordt aangenomen. Maar dat zal vanuit ons nooit gebeuren. Christus zegt het: ‘Gij wilt tot Mij niet komen.’ En Calvijn zegt: ‘Niet allen verzetten zich met zo grote woede tegen het Evangelie (zoals Saulus van Tarsen), maar toch is aan allen de trots ingeboren en het verzet tegen God. Wij zijn allen van nature boos en woest.’

 

Toch lezen wij in Handelingen 9:35: ‘Dewelken zich bekeerden tot de Heere.’ Wij kunnen en willen ons niet bekeren, maar toch zijn er die zich bekeren! Je zou het zo kunnen zeggen: God wederbaart, waardoor de zondaar in staat wordt gesteld zich te bekeren. Dat wordt zo duidelijk in de Dordtse Leeregels III/IV, 11 geleerd: ‘God maakt dat de wil die dood was, levend wordt; die boos was, goed wordt; die niet wilde, nu metterdaad wil.’

 

Daarom kan de Bijbel zeggen: ‘Die wil, neme het water des levens om niet.’ Dat is geen zaak van vrije keus. Maar het is de Heilige Geest Die overtuigt van de noodzaak en de heerlijkheid en de waarde van Christus. De Geest zorgt ervoor: ‘Dewelke hebbende één Parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve.’ Heb jij ingezien dat alleen Christus jou kan redden van de toekomende toorn? Hoe waardevol is Hij dan voor je!

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl