28 Augustus 2023
Kerst
Kerst

Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden.

— Mattheüs 3:13

Misschien kijk je er van op. Gaat het in deze tijd van het jaar over Kerst en over Pinksteren? Ja, inderdaad. We noemen deze christelijke feestdagen heilsfeiten. En als je leest hoe Mattheüs schrijft over de doop van de Heere Jezus, zie je al deze heilsfeiten terugkomen.

 

In onze gedachten gaan we naar Bethabara, de doopplaats van Johannes de Doper aan de Jordaan. Velen worden gedoopt. Dat ging niet zomaar. Eerst moest je schuldbelijdenis doen. Immers, de doop wijst erop dat ons hart vuil is en gewassen moet worden. Daarom is het belangrijk om je zonden te belijden en daarna gedoopt te worden. Johannes preekte de doop van de bekering. Wie gedoopt is en zich niet bekeerd, is niet eerlijk. Dat geldt ook vandaag.

 

Hoe leef jij als gedoopte? Hoe belangrijk om elke dag eerlijk aan de Heere concreet je zonden te belijden en te bidden om vergeving! Ondertussen vertelt Johannes over Hem Die meer is dan hij. ‘Hij zal u met de Heilige Geest dopen’ en ‘Hij is meerder dan ik’ (vers 11). En dan, plotseling, staat Hij er. ‘Toen kwam Jezus.’ Hij gaat achteraan in de rij staan om ook gedoopt te worden. De twee woordjes ‘Hij kwam’, vertellen ons van Kerst. Jezus kwam naar deze wereld. Alzo lief God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft. God gaf Zijn Zoon, maar de Heere Jezus gaf ook Zichzelf. Hij kwam.

 

Dit betekent dat Hij Zelf gewillig was om naar deze zondige wereld te komen. Met welk doel: om zalig te maken! Zeg, is Hij ook al in jouw hart gekomen? Een van de kerkvaders zei het: ‘Al zou Jezus duizendmaal in Bethlehem geboren zijn, maar niet in je hart, dan is het nog verloren.’ Is jouw hart ook net een beestenstal? Dan is er hoop, want dat is nu juist de plaats waar Hij wil zijn!

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl