09 Oktober 2023
Spreken of zwijgen
Spreken of zwijgen

Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende, dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in vele. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden. Ziet, wij leggen den paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmede hun gehele lichaam om; 

— Jakobus 3:1-3

We vervolgen onze meditaties over de Jakobusbrief. In hoofdstuk 3 gaat het over de tong. Wat is er al veel onheil gesticht door de tong! In gezinnen, huwelijke, families, scholen, kerken, op vergaderingen en noem zelf maar op. Er gaan wat mensen ‘over de tong’. Maar als het jezelf betreft, dan ben je er niet zo gelukkig mee. Waarom niet? Dan gaat onze ‘goede’ naam eraan. Dat mag natuurlijk in geen geval. Hoe vaak heb jij anderen al beoordeeld en veroordeeld? Dat is niet zo belangrijk. Maar je kent het spreekwoord: wat gij niet wilt dat u geschiedt… Of herkennen jullie dit niet?

 

Wie is er die nooit eens moet bekennen: ‘Ik zou er heel veel voor over hebben, als ik dit of dat niet gezegd had?’ Of je had voorgenomen over een bepaalde zaak nooit met iemand anders te spreken? Het wordt nog erger, als je loslippig van karakter bent en erg gemakkelijk over een ander praat, meestal in negatieve zin. Let maar eens op wie op vergaderingen, bijeenkomsten, of verenigingsavonden altijd de sfeer bepalen. Dat kan bewust, maar ook ondoordacht gebeuren.Onze tong heeft al heel wat kwaad aangericht. En dan te bedenken dat we anderen daar onnodig mee kwetsen. Jakobus is niet wereldvreemd. Hij kent de gemeente door en door. Hij weet ervan, dat gemeenteleden te snel met de mond (tong) zijn en zo anderen al veel schade hebben aangericht. Jakobus gebruikt verschillende voorbeelden: in vers 2 en 3 de tomen bij een paard. Zo worden deze dieren beteugeld. Wil je de paarden naar rechts laten lopen, dan hoef je maar een klein rukje aan de leidsels te geven en ze begeven zich in de juiste richting. Zo moeten we ook onze tong in bedwang houden. Kunnen we dat vanuit onszelf? Daar hebben we genade voor nodig.Houdt dan uw tong in toom; Ps. 34 : 7 (berijmd) 

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl