13 Oktober 2023
Deo Volente, zo de HEERE wil en wij leven
Deo Volente, zo de HEERE wil en wij leven

Welaan nu gij, die daar zegt: Wij zullen heden of morgen naar zulk een stad reizen, en aldaar een jaar doorbrengen, en koopmanschap drijven, en winst doen. Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt. In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil, en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. Maar nu roemt gij in uw hoogmoed; alle zodanige roem is boos. Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde.

— Jakobus 4:13-17

We maken allemaal onze plannen, jullie ook, op korte termijn, maar ook voor een langere periode. Voor ons werk, voor de kerk, maar bijvoorbeeld ook voor vakantie. Plannen op zich hoeft niet verkeerd te zijn. De Bijbel spreekt ook van het overrekenen van de kosten, voor je gaat bouwen. Maar we vergeten zo vaak, dat we vergankelijke en afhankelijke mensen. De psalmist heeft het over het leven als een damp. In dat licht zullen we onze afspraken moeten maken.Al belijden we dat we mensen van de dag zijn, maar hoe is de praktijk in jullie en mijn leven? Jakobus is niet onduidelijk. Bepaalde zonden en zwakheden in de gemeente noemt hij met naam en toenaam. De wereldgelijkvormigheid bleef helaas niet buiten de kerk, maar sloop er langzaam maar zeker binnen. We lazen dat in de vorige hoofdstukken. Maar nu gaat het over plannen maken op lange termijn. Wijst Jakobus dat af? Nee, maar hoe bedoelt hij het dan? Mag je als christen helemaal niet meedoen in de handel? Is zakendoen een terrein waar je als kerkmens niet te zeer je zinnen op moet zetten?In de Bijbel komen we ook mensen tegen die God dienden en handel dreven: Job, Abraham, Salomo en Barzillaï in de tijd van David. Maar wat wijst Jakobus dan aan als zonde? Het maken van een jaarplanning, zonder rekening te houden of te beseffen dat wij er over een jaar niet meer kunnen zijn! Iedereen, toen en nu, moet doordrongen zijn van ‘de dood wenkt ieder uur’. De taal van psalmdichters en profeten is niet verouderd. Het zondigen ligt niet in het plannen maken, maar in het hart dat erachter zit en dat telkens bij alles moet zeggen en schrijven: Deo Volente, zo de HEERE het wil.Weet je wat de beste vertaling van Jakobus 4:15 is? ‘Indien de HEERE wil, zullen wij leven en zowel dit als dat doen.’ Dan is deze uitdrukking niet overbodig, denk wat de Heere Jezus sprak tegen de rijke dwaas. Diezelfde nacht nam de Heere hem weg.

B.S. van Groningen

Door B.S. van Groningen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl