12 April 2024
Klaar voor de strijd?
Klaar voor de strijd?

Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.
Openbaring 16:15

— Openbaring 16:12-16

Een angstaanjagende gedachte als je bij een leeuwenkooi loopt, is dat het luik niet goed dicht zit. Want stel je voor dat je oog in oog komt te staan met zo’n verscheurend beest. Dat is het beeld van de zesde plaag. De Eufraat droogt op, de grens waarachter Israëls vijanden huizen. Die krijgen nu vrij spel. De demonische machten komen samen voor de allesbeslissende slag tegen God en tegen Zijn Gezalfde. Die laatste slag wordt op de vlakte van Jizreël bij de heuvel van Megiddo (har megiddo = Armaggedon) uitgevochten, in de Bijbel vaak het strijdtoneel. Iedereen zal dan meevechten, ook wij. De Heere Jezus zal heel onverwacht komen en meevechten. Zijn komst zal de overwinning brengen. De spannende vraag is: in welk leger vecht jij mee? Met Hem? Is dat nu al te zien? Dragen wij de wapenrusting van een christen elke dag (Efeze 6)? Want het is bekend dat een christen de grootste nederlagen lijdt als hij niet is voorbereid. Het wachtwoord van de kerk is: ‘Waakt!’. Zijn we het wachtwoord vergeten? Of zijn we gereed, bekleed met de klederen des heils, die uit genade verkregen worden voor verloren zondaren bij de Heere Jezus Christus? Laten we ijverig zijn in het dienen van de Heere. Hij is het waard. En bovendien: wij moeten er dagelijks klaar voor zijn. Petrus zegt in 2 Petrus 3:14: ‘Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van Hem bevonden moogt worden in vrede’. 

Ds. P.W.J. van der Toorn

Door Ds. P.W.J. van der Toorn

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl