30 Maart 2024
graf jezus
graf jezus

En Jezus roepende met grote stem zei: Vader, in Uwe handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dit gezegd had, gaf Hij den geest.

— Lukas 23: 46

Jezus weet dat alles volbracht was. Het offer is klaar. Nog één stap. De dood.

Het is altijd aangrijpend als een mens sterft. En sterven hoort niet bij het leven. We zijn geschapen om te leven en niet om te sterven. Jezus werd mens om te sterven als mens, want als God kon Hij niet sterven. Zo worden God en mensen verzoend. Door de dood van de Zoon van God, de Middelaar Gods en mensen. Omdat Jezus stierf, kan jij voor eeuwig leven…

De hel heeft gesidderd op het moment dat Jezus dit zei. De duivel en de demonen weten. Jezus heeft overwonnen.

En dan gaat hij Jezus slapen. Met psalm 31, die Joodse kinderen leren voordat ze gaan slapen.

 

6 In Uw hand beveel ik mijn geest; Gij hebt mij verlost, HEERE, Gij, God der waarheid!

7 […] en ik betrouw op den HEERE.

 

Wanneer wij gaan slapen, dan zijn wij ons nergens meer bewust.  We geven ons over. Dan moet het wel veilig en vertrouwd zijn. Ik betrouw op de Heere.

Jezus sterft met de psalmen op Zijn lippen. Zojuist klonk het:  Mijn God! Nu is God weer: Mijn Vader. Aandoenlijk ook. Vader, Ik leg Mijn Geest in Uw handen en dan laat Hij zien dat Hij de dood al heeft overwonnen. Hij heeft de regie. Hij stuurt alle dingen. Hij buigt het hoofd en geeft de geest. Hij regeert de dood!

Zijn dood is een offer. Zijn dood en begrafenis openen een poort. De poorten van het Koninkrijk. Door deze zal ik – na mijn sterven - binnentreden… zingt psalm 118.

De Ik ben hét Leven…sterft. De Levende …. is dood (geweest).

Om stil van te worden op deze Stille Zaterdag.

Maar…. Morgen wordt het Pasen en is Pasen geweest. Hij leeft. En daarom leef ik. Toch?

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl