04 April 2024
Getuigende stenen
Getuigende stenen

— Jozua 4:1-10

Een paar jaar geleden was er een lettertype in het nieuws waardoor je makkelijker zou onthouden wat je leest. Het heet Sans Forgetica. De letters staan cursief - hangend naar links - en zitten vol gaten, zodat je hersenen meer moeite moeten doen om het te lezen. Dit zou ervoor zorgen dat je het beter onthoudt.

Jozua geeft in dit gedeelte de opdracht om stenen van de Jordaan in het nachtleger te stellen, met als doel dat het volk Gods daden goed zou onthouden. Als de kinderen zouden vragen aan hun ouders wat die stenen te betekenen hadden, dan zouden de ouders vertellen wat God gedaan had. Blijkbaar vindt God het dus belangrijk dat we onthouden wat Hij heeft gedaan.

Toch zit er nog wel een groot verschil tussen weten en écht weten. Zo weten we allemaal dat Jezus stierf voor onze zonden. Maar beseffen we het ook écht? Wordt ons leven erdoor gestempeld? Is het: ‘Niet meer ik, maar Christus leeft in mij’?!

We weten dat Jezus terugkomt, maar leven we vandaag alsof Jezus morgen terugkomt?! We weten – naar ik hoop – dat Jezus voor ons persoonlijk stierf, maar toch kijken we nog zo vaak op de ander neer, vergetend dat we moeten leven uit genade.

God weet dat we moeite hebben met onthouden. Daarom gaf Hij ons ook zichtbare waartekenen en zegelen. Zo zeker als de wijn gedronken wordt en het brood gegeten, zo zeker mogen we geloven dat Hij Zijn bloed gaf, en Zijn lichaam voor ons verbroken werd. Wat is God goed voor ons! Laten ook wij zo, bij gebeurtenissen in ons leven - bij onze ‘stenen’ - aan de mensen vertellen wat God voor ons gedaan heeft.

 

Om over na te denken:

1. Vind je het moeilijk om over Gods werken te vertellen?

2. Welke ’stenen’ zijn een mooie opstap om te vertellen wat God in jouw leven heeft gedaan?

Jan Post

Door Jan Post

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl