08 April 2024
Zingen aan de glazen zee
Zingen aan de glazen zee

En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams…
Openbaring 15:3‬

— Openbaring 15 1-4

Komende week houden we ons bezig met enkele hoofdstukken uit Openbaring. Het is goed om in gedachten te houden dat Openbaring een troostboek is. De eerste lezers waren christenen die verdrukt werden omdat ze geloofden in de Heere Jezus. Het leek erop dat de keizer van Rome en de heidenen het zouden winnen. Maar ze werden getroost door de wetenschap dat het Lam regeert en dat wie bij het Lam hoort, eenmaal zal overwinnen. Alles en iedereen die nu nog tegen God verzet en die nu nog Zijn kinderen onderdrukt, zál het onderspit delven. Openbaring is zo de uitwerking van Mattheüs 16:18: ‘De poorten der hel zullen Mijn gemeente niet overweldigen’. Jezus is Overwinnaar.

Ik weet niet of je van zingen houdt. En ook niet waar je dan precies graag van zingt. Johannes mag, geleid door de Heilige Geest, laten zien dat er in de laatste dagen van deze wereld gezongen wordt. En niet maar een beetje. Er wordt volop gezongen door het verloste volk van God. Het aparte is wel dat de gelovigen een loflied zingen terwijl de laatste straffen wordt uitgevoerd. Hoe kun je nu zingen bij straf? Het antwoord ligt in het lied dat ze zingen. Het lied van Mozes (lees Exodus 15) en van het Lam. Dat is het lied van Gods overwinning. Dat het afgelopen is met alle goddeloosheid en met al Gods vijanden. Daarom jubelen de verdrukte christenen het uit: de HEERE heeft overwonnen. Dat werd al duidelijk bij de Schelfzee, maar nog veel duidelijker in wat God deed in de Heere Jezus. Als je schuilt bij Hem heb je reden om te zingen. Nu al. Ook als de oordelen komen in deze wereld. En eens voorgoed. Maar wil je voorgoed het overwinningslied zingen, dan zul je het hier al moeten leren door genade.

Ds. P.W.J. van der Toorn

Door Ds. P.W.J. van der Toorn

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl