29 Maart 2024
Het Levende Water dorst
Het Levende Water dorst

Hierna, Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de Schrift zou vervuld worden, zei: “Mij dorst.” Daar stond dan een vat vol edik, en zij vulden een spons met edik, en omlegden ze met hysop, en brachten ze aan Zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zei Hij: “Het is volbracht”, en het hoofd buigende, gaf de geest.

— Johannes 19: 28-30

Dit is apart! Bijzonder. Jezus weet.

Hij weet dat alles volbracht is. Hij weet dat Hij de gehoorzaamheid aan Zijn Vader heeft vervuld. Hij weet dat Hij de straf heeft gedragen en de prijs heeft betaald. Hij weet dat Zijn Vader is verzoend. Hij weet. Het is klaar. Het is vervuld. Het is tot een goed einde gebracht.

En omdat Hij dat weet en Hij de Schrift vervult, roept Hij. Mij dorst. Psalm 69: 22 - Ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven; en in mijn dorst hebben zij mij edik te drinken gegeven.

Ho, even wachten…

Mij dorst….??? Hoe kan dat?

Hij is toch de Bron van Levend Water? Hij is toch het Levende Water Zelf? Hij zei toch in Johannes 4: 13/14 tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal wederom dorsten; Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.

En nu… Hij… het Levende Water zelve… Hij heeft dorst?

Ja…

Opdat jij…. komt tot het Levende Water. Gratis. Jesaja 55: 1: O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

Of Johannes 7: 37 en 38: “En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien”.

Hij dorst, zodat jij….

Bij De Bron kan drinken en zelf een bron wordt. Ben je dat al?

Ds. J.R. van Vugt

Door Ds. J.R. van Vugt

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl