23 September 2022
Jezus spreekt over Maria
Jezus spreekt over Maria

Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.

— Lukas 10:42

We hebben achter de schouders van Martha gisteren meegeluisterd naar wat Jezus tot haar zei. Het valt mij in deze

geschiedenis op dat Maria niets zegt. Martha doet veel en praat veel. Hier zie je natuurlijk ook iets van haar karakter.

Maria was wellicht een achtergrondfiguur en Martha was een beetje de voortrekker. Het ene karakter is niet beter

dan het andere. Je bent waardenvol zoals je bent en God vraagt van je dat je Hem zoals je bent,  dient. Wel kun je zelf last hebben van je karakter. Er zijn ook karakterzonden. Ook daarvoor is bij de Heere vergeving.Jezus neemt het voor Maria op. Misschien dat de duivel wel naast Maria zat op de bank. Het kan best dat hij gezegd

heeft in het hart van Maria: ‘Joh, doe ook eens wat! Je hoort hier bij die mannen niet te zitten. Wat denk je wel wie je

bent?’ Toch kon Maria niet weglopen. Herken jij dat? Als je de Heere gaat zoeken, komt de duivel er op af. Die zegt dan: ‘Jij hoort helemaal niet bij Gods kinderen. Moet je eens zien welke zonde je allemaal doet.’ Als hij dit zegt, kun je het benauwd hebben. Maar wat

doet Jezus nu?Hij zegt tegen Martha dat het goed is wat Maria gedaan heeft. Zij heeft het goede deel uitgekozen. Jezus zet eigenlijk

een streep onder wat Maria heeft gedaan. Dat is een groot wonder! Martha kan er niets op zeggen en de duivel ook

niet.En weet je, dit deel raakt ze nooit meer kwijt. Ze mag deel krijgen aan de Heere Jezus. Dat betekent dat Hij bij haar hoort en zij bij hem. En niemand zal dit van haar afnemen. Heel veel kan ons afgenomen worden. Denk aan iets dat gestolen wordt, maar denk ook aan gezondheid, je geld, je lichaam. Zelfs je leven wordt een keer van je afgenomen wordt. Wat ben je rijk als je net als Maria dat goede deel mag kiezen!

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl