24 September 2022
Jezus spreekt tot jou
Jezus spreekt tot jou

En Jezus, antwoordende, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; Maar een ding is nodig; doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, hetwelk van haar niet zal weggenomen worden.

— Lukas 10:41-42

Deze week zijn we begonnen door te zeggen dat God spreekt door de Bijbel. Daarom moet je je bij iedere tekst afvragen: wat zegt God tot mij? Martha is maar weer stilletjes naar de keuken gegaan denk ik. Ze heeft een privélesje van de Heere Jezus gehad. Haar zus had het goede deel gekozen. Ze bleef maar luisteren en zitten aan de voeten van Jezus. En zij? Daar stond ze met een kommetje in haar hand. Wat moest ze nog veel leren! Want Jezus had er ook nog bij gezegd: ‘Martha, jij bent bezig met vele dingen, maar één ding is nodig.’ Dat zegt de Heere Jezus vandaag ook tegen jou en mij.Denk vandaag gewoon eens na over wat er nu écht nodig is? Ja, brood en drinken is nodig om in leven te blijven. En voor de rest? Wat valt er dan veel af. Voor je ziel is er maar één ding nodig. Dat is een nieuw hart. Dat je bekeerd wordt en leert leven tot eer van God. Jezus spreekt niet van tien dingen of van drie dingen. Het is maar één ding. Maar dat is dan ook écht nodig! Zonder dat ding ga je verloren. Zonder wedergeboorte en bekering zul je nooit een kind van God kunnen worden.Misschien merk je dit vandaag wel of heb je het kort geleden gemerkt dat er één ding nodig is? Omdat bijvoorbeeld een vriend geschept werd door een auto. Of omdat je vader aan een ernstige ziekte leidt of omdat je verkering uitging. Dan voel je: in mijn leven gaat het maar om één ding. Denk er vandaag aan. Schrijf het desnoods op een briefje en zorg dat je het iedere dag ziet op je nachtkastje:  EEN DING IS NODIG! En weet je, het is ook te krijgen. Vandaag in ieder geval, omdat je vandaag nog leeft.

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl