03 Februari 2023
Onder Gods vleugels
Onder Gods vleugels

De HEERE vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen, van den HEERE, den God Israëls, onder Wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen!

— Ruth 2:12

Lezen: Ruth 2:10-14Als Ruth Boaz' vriendelijkheid opmerkt en er verbaasd op reageert, tekent dat het bijzondere van Boaz. Zo vriendelijk was het beloofde land nog niet voor Ruth geweest. Maar in Boaz' antwoord krijgt Ruth zelf een spiegel voorgehouden. Wat zij heeft gedaan is óók bijzonder. Ze heeft haar land met haar afgoden achter zich gelaten en ze zorgt voor haar schoonmoeder.

 

Boaz ziet dat en hij zegt dat de HEERE dat ook ziet. Hij laat zien dat het diepste wat Ruth heeft gedaan schuilen bij Israëls God is. En wie schuilt bij de God van Israël is altijd goed af. Dat heeft Boaz zelf geleerd. Dat mag Ruth hier op de akker van Boaz ervaren. En dat ervaren al Gods kinderen. Met de Heere kom je niet beschaamd uit. In welke situatie ook maar, wat je achtergrond ook maar is, als je onder de schaduw van Gods vleugels bent, ben je veilig (Psalm 91:1). Daarom doet Boaz er alles aan om het voor Ruth zo aangenaam mogelijk te maken.

 

Geloof zonder werken is dood, maar echt geloof is door de liefde werkzaam. Dat ervaart Ruth. Ze wordt niet weggekeken of gedoogd, maar ze krijgt een volwaardige plek bij Gods volk. Er is eten en drinken in overvloed. Wie weet hoelang het geleden is voor Ruth dat ze een fatsoenlijke maaltijd heeft gegeten? En nu krijgt ze meer dan ze op kan. Boaz reikt haar brood en wijn aan. Wie denkt hier niet aan Jezus, die tijdens de wonderbare spijziging zoveel uitdeelt dat ieder verzadigd wordt en er veel overblijft? Wie ziet hier niet Boaz' grote Zoon als Hij brood en wijn uitdeelt aan zondaren ten teken van de overvloed van de genade in en door Hem? Er is meer dan genoeg. Wie daarvan leeft, wil ook anderen daarin laten delen.

Ds. P.W.J. van der Toorn

Door Ds. P.W.J. van der Toorn

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl