04 Februari 2023
Dicht bij de Losser
Dicht bij de Losser

Ja, laat ook allengskens van de handvollen voor haar wat vallen, en laat het liggen, dat zij het opleze, en bestraft haar niet. Alzo hield zij zich bij de maagden van Boaz, om op te lezen, totdat de gersteoogst en tarweoogst voleindigd waren.‬

— Ruth 2:16 en 23a

Lezen: Ruth 2:15-23Wat een gulle man is Boaz, hoe vriendelijk, gunnend en mild! Als Ruth verzadigd en verkwikt is en er tegenaan kan gaan, zorgt Boaz dat ze ongelooflijk veel koren krijgt, in totaal ca. 36 liter graan. Dat is echt heel veel voor een dag werk. Waarom geeft Boaz zoveel? Omdat hij een bekeerd man is. Omdat hij de God van Israël kent en Die geeft mild en overvloedig. Hij weet dat de HEERE van Zijn volk vraagt voor elkaar te zorgen, juist voor de armen. En Boaz gehoorzaamt graag. Hij toont haar Gods liefde en ontferming. Dat is als een aangename geur. Zulk gedrag is aantrekkelijk. Bij zo iemand wil je wel in de buurt blijven! En dat is ook precies de bedoeling van de HEERE. Naomi ontdekt dat.

 

Als Ruth thuiskomt met haar overvloed aan graan en als ze vertelt dat ze dat bij Boaz heeft geraapt, verandert Naomi’s houding. Er begint hoop te gloren. In plaats van haar sombere blik van die morgen, sprankelt haar blik nu. Ze merkt de goedertierenheid van de HEERE in het werk van Boaz op. Hij heeft het zo geleid dat Ruth op de akker van Boaz terechtkwam, want hij is de losser van de familie van Elimelech. (Een losser was iemand die in de bres sprong voor een familielid in moeilijkheden, zie Leviticus 25:25 en Deuteronomium 25:5.) Hoe is het mogelijk! Er zal verlossing komen, want Gods goedheid is zeer groot. Het enige wat nodig is, is dat Ruth dicht bij de losser blijft. Dat heeft hij zelf gezegd, dat bindt Naomi Ruth nogmaals op het hart, en dat doet Ruth vervolgens ook. Dat is vandaag het enige wat nodig is om de zegen van de verlossing te ontvangen: dicht bij de Losser blijven.

 

Ds. P.W.J. van der Toorn

Door Ds. P.W.J. van der Toorn

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl