10 Maart 2023
Zingen
Zingen

Ik zal den HEERE zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen.

— Exodus 15:1b

‘Zing de Heere, want Hij is hoog verheven! Het paard en zijn ruiter stortte Hij in zee!’ Wat zijn de Israëlieten blij! Hun vijand is omgekomen en ze zijn nu echt helemaal vrij. Even leek het erop dat het nog mis zou gaan, maar de Heere heeft uitkomst gegeven. Nog een poosje door de woestijn reizen en dan kunnen ze hun eigen land in. Zoals de Heere deze vijand verslagen heeft, zal hij ook de volken in Kanaän overwinnen. Het gaat goedkomen!

 

De verlossing van Gods kinderen uit de macht van de zonden, wordt vaak vergeleken met de verlossing van de Israëlieten uit Egypte. God rekende af met de macht van Egypte. Zo rekende Jezus af met de macht van de satan. Op Golgotha leek het erop dat de satan ten slotte gewonnen had, maar Jezus overwon. Hij stond op de derde dag weer op en heeft de eeuwige dood overwonnen.

 

Toen de Joden aan de andere kant van de Rode zee stonden, zongen ze. De Heere had Mozes gestuurd en die had hen uit Egypte geleid! Reden tot een groot feest! Zo zal het ook zijn voor Gods kinderen als ze het laatste water (de dood) overgestoken zijn. Dan zullen ze het lied van Mozes en het Lam (zie Openbaring 15:3 ev.) gaan zingen.

 

Maar voor de Joden in Kanaän zijn, zal er nog heel wat gebeuren. Ze moeten die grote woestijn nog door. Ze zullen te lijden hebben onder dorst, honger en hitte. Maar daar zal de Heere voor hen zorgen en het zal goedkomen. Ondanks hun ongeloof. Ondanks hun opstand en murmureren. Wat is de Heere goed en geduldig! Kijk zo eens naar je eigen leven. Wat zorgt de Heere goed voor je! En wat is daarop jouw antwoord?

 

Hoe klinkt jouw lied tot de eer van je Verlosser?

Bram van der Horst

Door Bram van der Horst

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl