13 Maart 2023
Wijs of knap?
Wijs of knap?

Deze vier zijn van de kleinste der aarde; doch dezelve zijn wijs, met wijsheid wel voorzien.

— Spreuken 30:24

Ze zaten naast elkaar in het vliegtuig. De man die de sterren bestudeerde en de dominee. De man raakte niet uitgepraat over die prachtige sterren en kometen. Toen de dominee vroeg of hij ook de Schepper van de planeten kende, schudde hij zijn hoofd. ‘Die vind ik niet interessant... nee die planeten.’ Deze geleerde man was wel knap, maar niet wijs.

 

Op zondag preekte de dominee over Gods schepping. Na de dienst kwam een jongen met een verstandelijke beperking de consistorie binnen. Hij was vol van de preek. Hij wees naar boven en zei: ‘God groot, God groot.’ Deze jongen was niet knap, maar wel wijs! Deze week denken we samen na over wijsheid. Je begrijpt: dan gaat het niet over hoge cijfers op je rapport of titels voor je naam.

 

Misschien vind jij leren wel moeilijk. Toch kun je dan ook wijs zijn. Wijs zijn mensen die een nieuw hart van de Heere hebben gekregen. Dan haat je alle zonde bij jezelf en bij anderen, maar heb je de Heere van harte lief en kun je Hem niet missen. Dan bid je om verzoening over je zonden. In het woordje ‘verzoening’ zit ‘zoen’. Wanneer je als kind valt en huilend naar je moeder gaat, vraagt ze: ‘Zal ik er een kus op geven?’ Dan is het weer goed.

 

Als je écht wijs bent, heeft God je wijs gemaakt. Dan zijn je zonden verzoend. Dan is het weer helemaal goed tussen God en jou. Deze week krijgen we geen biologieles, wel een lesje uit de natuur. Laten we samen eens naar kleine dieren gaan kijken. Dieren die je soms niet eens ziet omdat ze zo klein zijn. Van hen kunnen we ‘wijsheid’ leren. De Bijbel noemt ze ‘de kleinste der aarde’. Klein, maar dapper, maar vooral wijs! Bid om deze wijsheid!

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl