20 Maart 2023
Twijfel en aanvechting
Twijfel en aanvechting

Zijt Gij Degene Die komen zou, of verwachten wij een ander?

— Mattheüs 11:3

Johannes had maar zo kort gepreekt. Hij had zoveel zegen op zijn werk gehad. En nu al in de gevangenis. Was zijn werk op aarde nu al voorbij? Hij had met al z’n liefde Jezus aangewezen als het Lam van God. En nu hij in de gevangenis zit, komt Jezus hem niet eens bezoeken. Hij schijnt vergeten te zijn. Johannes had wel gepreekt: Hij moet wassen en ik moet minder worden. Maar in de praktijk valt dat niet mee. En al helemaal niet als alles zo anders gaat dan je had verwacht. Dat is het nu juist. Wij stippelen onze weg uit en God gaat een andere weg. Moeilijk hè!

 

Waar kan Johannes beter naartoe gaan dan naar Jezus Zelf. Hij stuurt dan ook twee van zijn discipelen met de vraag: Zijt Gij Degenen Die komen zou, of verwachten wij een ander. Het beeld dat Johannes van Jezus had klopte niet met Jezus’ optreden. Johannes verwachtte blijkbaar dat Jezus als Rechter zou optreden. Maar Jezus is eerst gekomen om te redden. Straks bij Zijn tweede komst zal Hij oordelen. Daarom moeten de discipelen van Johannes hun meester maar zeggen wat zij gehoord en gezien hebben. Zij hebben wonderen gezien en het Evangelie horen preken.

 

Verkeerde gedachten over Jezus kunnen je zo verwarren. De discipelen van Jezus begrepen ook niets van Zijn lijden en sterven. Maar weet dat het Evangelie alles schenkt wat nodig is om voor God te kunnen bestaan. Alles, wat de wet van ons eist.

De Bijbelse Jezus is een Zaligmaker Die alles voor Zijn volk heeft volbracht. Daar hoeft van onze kant niets meer bij. Geloof jij dat?

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl