16 Maart 2023
Wijze sprinkhanen
Wijze sprinkhanen

De sprinkhanen hebben geen koning; nochtans gaan zij allen uit, zich verdelende in hopen.

— Spreuken 30:27

Vandaag denken we opnieuw na over een klein dier: de sprinkhanen. Misschien word je er ’s zomers wel wakker van als je ze ’s morgens vroeg al hoort. Ook zij zijn wijs. Agur vertelt het. Zij hebben geen koning. Zij hebben dus niemand die hen aanstuurt. Bijen hebben wel een koningin. Dat hebben de sprinkhanen niet. Dan maken ze zeker wel ruzie? Dan is het zeker een gekrioel op die akker wie het eerste bij het lekkerste blaadje zit? Nee, want ‘nochtans gaan zij allen uit en verdelen zich in hopen’.

 

Zonder aanvoerder is er tóch een eenheid. Er is niemand die zich groter voordoet dan de ander en de baas speelt. Er is eenheid en geen discussie! Hoe is dat bij jou in de klas en je vriendengroep? Zit hoogmoed niet in ons bloed? De meeste te willen zijn. De baas willen spelen. Door hoogmoed is er zoveel verdeeldheid en ruzie. Dat zie je in huwelijken die breken. Heel verdrietig is dat. De verdeeldheid in de kerken is ook heel verdrietig. Hoeveel kerken telt het dorp of stad waar jij woont?  Je kunt naar allerlei kerken, terwijl de Heere Jezus bidt: ‘Opdat zij [Gods Kerk op aarde] allen Eén zijn’ (zie Johannes 17:21).

 

Leer van de sprinkhanen dat ze zoeken naar eenheid, naar verbinding. Laten wij dat ook zoeken! Zoek geen verdeeldheid in je groep of onder je collega’s te brengen, maar zoek de eenheid. ‘Moeten we dan met iedereen zomaar omgaan?’. Een van de kerkvaders zei: ‘In wezenlijke (belangrijke) dingen, eenheid. In niet-wezenlijke dingen, vrijheid. In alles: liefde.’ Denk daar eens over na vandaag!

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl