21 Maart 2023
Ergernis
Ergernis

En zalig is hij die aan Mij niet zal geërgerd worden.

— Mattheüs 11:6

Blijkbaar roept Jezus ergernis op! In Mattheüs 26 zegt Hij tegen Zijn discipelen: Gij zult allen aan Mij geërgerd worden. In Nazareth ergerde men zich aan Zijn wijsheid omdat ze Hem zagen als hun vroegere dorpsgenoot. De Joden ergerden zich aan Zijn geringe bestaan. De heidenen ergerden zich aan zijn smadelijke dood. Het is de ergernis van het kruis dat wij alleen zalig kunnen worden doordat Jezus in onze plaats de vloekdood sterft. Jij moet aan het kruis vanwege je zonden. Jij kunt niet zalig worden door goed je best te doen. Jij kunt alleen zalig worden door het kruis. Is dat kruis al opgericht in jouw leven? Heb jij al leren zien op de Gekruisigde?

 

Blijkbaar ergert Johannes de Doper zich ook aan Jezus. Kan dat? Johannes, zo’n heilig man? Johannes ergert zich aan Jezus’ Koninklijk ambt. Johannes ligt overhoop met Gods onbegrijpelijke wegen. Jezus is Koning. Maar we zien er zo bitter weinig van. Kerken worden gesloten. De zonde gaat maar door. Het lijkt erop dat de duivel steeds meer terrein wint.

 

Toch is Jezus Koning. En Hij vraagt jou niet om je met Zijn koningschap te bemoeien, maar eenvoudig je aan Hem te onderwerpen. Alleen maar willen wat Hij wil. Niet tegenstribbelen, geen ja-maars. Hij vergist Zich niet. Het gaat zoals Hij wil. En als jij wilt wat Hij wil, dan ben je zalig. Dat is zalig als je verlost wordt van de ergernis van je kruis. Nee, begrijpen kun je de Heere allang niet meer. Maar nu het niet meer hoeft, heb je een heerlijke vrede in je hart. Of erger je je toch nog aan Hem? Geef Hem dan dat hart vol ergernis.

Ds. J. Lohuis

Door Ds. J. Lohuis

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl