18 Maart 2023
Opperste Wijsheid
Opperste Wijsheid

De opperste Wijsheid roept overluid daarbuiten; Zij verheft Haar stem op de straten.

— Spreuken 1:20

Deze week hebben we nagedacht over de wijsheid van de kleine dieren. Heb je hun stem gehoord? Iedere keer zeiden ze tegen je: ‘Kijk eens en leer van mijn wijsheid.’ Wat heb je er mee gedaan? De mieren zijn niet sterk, toch bereiden ze zich voor op de toekomst. De klipdassen voelen zich machteloos, toch verbergen ze zich bij gevaar in een rotssteen. De sprinkhanen hebben geen leider, toch is er geen verdeeldheid. De spin en zijn web worden steeds weggehaald, toch houdt hij vol en komt in het paleis van de koningen.

 

Denk aan je eeuwige toekomst! Zoek een Schuilplaats tegen de toorn van God! Zoek de waarheid, maar ook de eenheid. Geef het zoeken van de Heere niet op. We sluiten deze week af met de stem van de Opperste Wijsheid. Dat is niet iets, dat is Iemand. De Heere Jezus Christus. Zijn namen lees je in de vorige zin. In de dagtekst wordt Hij de hoogste Wijsheid genoemd als Persoon. Hij kan ook jou wijsheid geven.

 

Soms sta je voor vraagstukken waar je geen antwoorden op hebt of weet je niet hoe het verder moet. Je kunt ziek worden, of je baan verliezen. Je verkering kan uitgaan of je solliciteert naar een nieuwe baan. Dan heb je wijsheid nodig. God kan wijsheid geven, maar Hij is ook dé Wijsheid. Hij roept en verheft Zijn stem. In de tekst staat ‘Haar stem’, omdat hier het beeld van een vrouw gebruikt wordt.

 

Wat is de boodschap vandaag? Lees vers 22 maar. Misschien vraag jij je wel af: hoelang duurt het nog voor ik Gods stem mag horen? Deze Wijsheid vraagt jou: hoelang zul je de slechtigheid beminnen en liefhebben? Keer je af van de zonde en bekeer je tot Hem. Dan geldt ook de belofte van vers 23: ‘Ik zal Mijn Geest ulieden overvloedig uitstorten, Ik zal Mijn woorden u bekend maken.’  Luister en kijk goed naar de kleine dieren, maar luister vooral naar deze Stem én wordt WIJS!

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl