13 Mei 2023
Getuigen leidt tot verzet
Getuigen leidt tot verzet

Want wij kunnen niet laten te spreken, hetgeen wij gezien en gehoord hebben.

— Handelingen 4:20

Schriftlezing: Handelingen 4: 8-21                                                     Getuige zijn is een opdracht, die geldt voor allen die de Heere Jezus hebben leren liefkrijgen. Het is ook een opdracht, die geldt voor heel het leven: in de klas, op het werk, in het verzorgingstehuis. Als we bedenken dat spoedig alle mensen geplaatst zullen worden voor Gods rechterstoel wordt ook de noodzaak van deze opdracht verstaan. De Spreukendichter zei ervan: ‘red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding zo gij u onthoudt’ (Spr. 24: 11).Als we zien, dat iemand de weg wil oversteken, terwijl er een auto met hoge snelheid komt aanrijden proberen we die voetganger tegen te houden. We schreeuwen zo hard als we kunnen, dat hij niet moet oversteken. Als we zien, dat iemand ten dode toe wankelt, dan willen we hem toch ook behoeden voor de eeuwige ondergang? Het SOS-signaal zal moeten worden uitgezonden: ‘wij dan, wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof’ (2 Kor. 5: 11).Een getuige van Jezus moet wel rekening houden met weerstand. Jezus had het al voorspeld. Zoals men de Meester haatte, zo geldt dat ook voor Zijn leerlingen. We zien dat direct bij de discipelen. Stefanus werd de eerste bloedgetuige van Christus. De apostelen werden in gevangenissen geworpen. Vandaag de dag kan het leiden tot spot en hoon. Ze zijn er, die een promotie op het werk mislopen, omdat ze te duidelijk getuigen van hun geloof. Er zijn landen, waar christenen openlijk worden vervolgd. Al die tegenstand kan de doorwerking van het evangelie echter niet tegenhouden. Integendeel zelfs. Dikwijls is gebleken, dat het bloed der martelaren het zaad van de kerk is. God houdt Zijn werk en Zijn Kerk in stand! 

Ds. A.C. Uitslag

Door Ds. A.C. Uitslag

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl