05 Mei 2023
Omkomen in het gericht
Omkomen in het gericht

Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.

— Psalm 1:5

De psalmist is nog niet uitgepraat over de goddelozen. Het is nu alsof hij zichzelf corrigeert. Want kaf vergaat. Daar blijft niets van over. Maar als je nog een goddeloze bent dan is het anders. Je hebt een ziel die geschapen is voor de eeuwigheid. Die kan zelfs niet sterven! Die zal leven tot in eeuwigheid.

 

Dat is heel slecht nieuws voor goddelozen. Want je eeuwige bestemming is dan de hel. Ons vers van vandaag spreekt over een gericht, een rechtbank. Goddelozen zullen voor een rechtbank moeten verschijnen. Een rechtbank waar Christus recht zal spreken. Hij is de volmaakt rechtvaardige Rechter.  

 

Alle goddelozen die tijdens hun leven de genade geweigerd hebben zullen voor eeuwig verdoemd worden. Dat is rechtvaardig. Ze zijn immers doodschuldig. En er waren middelen om genade te krijgen, maar die hebben zij geweigerd. Middelen die hen om niet werden aangeboden omdat Christus Zelf ervoor had betaald! Ze krijgen nu wat ze zelf gekozen hebben. Het is niet te zeggen wat dit zal zijn!

 

Dat gericht zal er ook in het bijzonder zijn bij de wederkomst van Christus. Dan zal er ook nog een vergadering van rechtvaardigen zijn. De rechtvaardigen zullen namelijk verzameld worden aan de rechterhand van Christus, wanneer Hij komt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. En zij zullen dan met Christus oordelen en volkomen instemmen met Zijn oordeel. Nee, de psalmist overdrijft niet: ‘Geen zondaar zal ‘t gewis verderf ontkomen, als in ‘t gericht door God wordt wraak genomen.’

 

L. van der Tang

Door L. van der Tang

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl