18 Mei 2023
Christus deelt Zijn buit uit
Christus deelt Zijn buit uit

Gij hebt gaven genomen om uit te delen ...

— Psalm 68:19d

In Psalm 68:19 wordt op een dichterlijke manier verteld over de gebeurtenis waarover we in 2 Samuël 6:12-19 meer lezen. Daar lezen we ook dat David na het opbrengen van de ark van de verzoening naar het heiligdom in Jeruzalem brood, vlees en wijn uitdeelt. Over het uitdelen spreekt ook Psalm 68:19. Hier komt het heerlijke evangelie naar de beschrijving van Psalm 68:19 openbaar.

 

De gaven, waarover het gisteren ging, heeft de Heere Jezus niet genomen om die voor Zichzelf te houden. Hij is niet alleen plaatsvervangend mens geworden en heeft niet alleen plaatsvervangend Zijn leven aan het vloekhout van het kruis gegeven, maar Hij is ook opgestaan en naar de hemel gegaan tot nut van Zijn Kerk. Hij heeft gaven genomen om uit te delen. Dat betekent dat jij de gehoorzaamheid, de betaling, de verzoening, de rechtvaardigheid, de heiligheid en de Heilige Geest van levendmaking, vernieuwing en volharding niet hoeft te verdienen. Hij is naar de hemel gegaan om te geven, niet om te ontvangen!

 

Wat hebben we in Christus toch een heerlijk Zaligmaker; wat is God toch rijk in barmhartigheid en genade. Hij kan en mag alles van een mens vragen. En Hij vraagt ook alle genoemde zaken van de mens. Tegelijk wil Hij deze in Christus schenken. Hemelvaart leert dus dat een mens niet aan de hemel hoeft te geven, maar dat hij van de ten hemel gevaren Christus mag ontvangen. Dat is enerzijds vernederend: wie ontvangt, heeft zelfs niets. Daarom moet ieder mens leren voor God niets te hebben om dan vervolgens door het geloof te leren alles te mogen en te kunnen ontvangen, omdat Hij naar de hemel is gegaan.

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl