17 Mei 2023
De buit van Christus
De buit van Christus

Gij hebt gaven genomen ...

— Psalm 68:19c

In de tijd waarin David Psalm 68 schrijft, werd na de overwinning naast de ark van het verbond en de overwonnen vijanden, ook de oorlogsbuit meegenomen. De overwonnen vijanden werden beroofd van al hun bezittingen. De mensen langs de kant van de weg zagen dan naast de overwonnen vijanden ook al hun geroofde bezittingen. Zo is er uit de tijd van de eerste eeuw na Christus een triomfboog bekend, waarop de oorlogsbuit staat afgebeeld, die de Romeinen bij de inname van Jeruzalem hadden buitgemaakt. Onder andere de menora, de gouden kandelaar staat daarop afgebeeld.

 

Het beeld van dit gebruik in een triomftocht, verwijst ernaar dat Christus in Zijn overwinning een machtige buit heeft behaald. In tegenstelling tot het beeld is dat geen oorlogsbuit van de vijanden. Want welke goede buit is er te behalen op duivel, graf, hel en vloek? Daarom gaat het bij Christus' oorlogsbuit om iets anders. Het gaat om de zaken die Hij verdiend heeft door mens te worden, door rond te wandelen op aarde en door Zijn leven af te leggen in de weg van de Godverlatenheid. Wat heeft Hij dan verdiend?

 

In de eerste plaats een volkomen gehoorzaamheid: Hij is nooit ongehoorzaam geweest, zelfs niet in het diepst van Zijn begeerten aan één gebod van God. In de tweede plaats betaling: Zijn kruisdood is een volkomen betaling voor de straf op de zonde. In de derde plaats verzoening: Hij heeft het aangezicht van Zijn vertoornde Vader door verzoening veranderd in een gezicht vol gunst. In de vierde plaats gerechtigheid: Hij heeft het volkomen recht gezet tussen God en mens. In de vijfde plaats heiligheid: Hij heeft volkomen zondeloosheid verdiend. In de zesde plaats de levendmakende en vernieuwende Heilige Geest. In de zevende plaats volharding. Heb jij dezen gaven nodig?

Ds. M.W. Muilwijk

Door Ds. M.W. Muilwijk

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl