02 Juni 2023
Een onverschillige Gallio
Een onverschillige Gallio

Maar als Gállio stadhouder van Acháje was, stonden de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op, en brachten hem voor den rechterstoel.

Maar al de Grieken namen Sósthenes, den overste der synagoge, en sloegen hem voor de rechterstoel; en Gállio trok zich geen van deze dingen aan.

— Handelingen 18:12 en 17

Paulus is ongeveer anderhalf jaar in Korinthe geweest om Gods Woord uit te dragen. Maar toen Gállio stadhouder was over Acháje, accepteerden de Joden dat niet langer en brachten hem voor de rechterstoel van Gállio. Gállio gaf echter aan dat hij geen rechter wilde zijn over godsdienstige zaken en gebood de Joden direct te vertrekken. De aanwezige Grieken mishandelden voor de rechterstoel echter Sósthenes, de overste van de synagoge. Maar zelfs dat geweld liet Gállio onberoerd, hij trok zich daar niets van aan. Volgens de kanttekeningen bij de Statenvertaling uit ‘verachting der Joden, en der Joodse en der christelijke religie’.Aan het begin van de vorige eeuw werd er te Delphi, Griekenland, een inscriptie gevonden die in negen stukken was gebroken. E. Bourget maakte hiervan een reconstructie. Op deze inscriptie lezen we over Junius Annaeus Gallio. Hierin wordt hij door keizer Claudius ‘mijn vriend en proconsul van Achaia’ genoemd. Dankzij deze zogenoemde Gallio-inscriptie kunnen we het verblijf van Paulus in Korinthe dateren. Gallio was namelijk tussen 51 en 53 na Christus proconsul. Toen Gallio aan de macht kwam werd Paulus aangeklaagd, dus 51 na Christus. Hij is een broer van de bekende filosoof Seneca de Jongere en een zoon van de bekende Seneca de Oudere. Rond het jaar 66 viel Gallio in ongenade bij keizer Nero en werd hij gedwongen tot zelfdoding.Laat het jou net als Gállio ook koud als er gespot wordt met het christelijk geloof, er ruzie of een stevige woordenwisseling is onder kerkmensen of als een medechristen in elkaar wordt geslagen?

Jan van Meerten

Door Jan van Meerten

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl