10 Juni 2023
Een waarschuwing
Een waarschuwing

... Die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

— 1 Johannes 5:12b

In de achterliggende dagen hebben we stilgestaan bij de rijke belofte die er is voor degenen die in Christus geloven. Zij mogen weten en vertrouwen dat zij het leven met God hebben. Maar deze belofte heeft ook een schaduwkant. Want degenen die de Zoon niet hebben die hebben ook het leven niet. Die kunnen veel hebben. Ze kunnen gezegend zijn met een goede gezondheid. Voorspoed. Rijkdom. Ze kunnen de meest nette levens leiden. Maar als Christus in hun leven ontbreekt, dan ontbreekt ten diepste alles.

 

Dan staan ze buiten het leven. Buiten de zaligheid. Buiten Gods koninkrijk. Dat geldt niet alleen degenen die in de grootste zonden leven. Dat geldt ook degenen die kerkelijk betrokken zijn. Gedoopt en trouw in de kerk, op de clubs en catechisaties. En toch... De Zoon ontbreekt. En dan ontbreekt ook het leven. Ze liggen onder Gods oordeel en zullen, zolang hun leven blijft zoals het nu is, voor eeuwig verloren zijn. Wat is dat aangrijpend!

 

Misschien moet jij wel zeggen dat dit ook voor jou geldt. Laat deze werkelijkheid je dan toch niet verlammen. De apostel Johannes mag je in deze brief namelijk ook wijzen op dé Uitweg: ‘Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid’ (1 Joh. 1:9). Bij deze Borg en Middelaar mag je uitkomen. Omdat Hij geen lust heeft in je eeuwige ondergang waarschuwt Hij je nog door middel van deze dagtekst. Misschien denk je dat de zaligheid voor jou niet meer kan. Je zonden zijn te erg. Je schuld is misschien te groot. Bedenk dan dat Hij juist is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Zoek Hem daarom biddend bij een geopende Bijbel. In die weg laat Hij zich vinden. Opdat ook voor jou mag gelden dat je het leven hebt in de Zoon van God.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl