14 Juni 2023
Het licht van de wereld
Het licht van de wereld

Gij zijt het licht der wereld.

— Mattheüs 5:14a

Wat licht is en wat licht doet, hoef je in de zomer eigenlijk niet uit te leggen. Het is ’s avonds zo heerlijk lang licht. En ’s morgens heb je er veel minder moeite mee om uit bed te komen, omdat het al helemaal licht is! Het licht van de zon maakt blij, het verwarmt, geeft kleur aan het leven.

 

Nadat Jezus Zijn discipelen verteld heeft dat ze het zout van de aarde zijn, zegt Hij: ‘Gij zijt het licht der wereld.’ Opnieuw: Hij zegt niet dat ze licht worden of ooit licht gaan verspreiden. Nee, een oprechte volgeling van de Heere Jezus ís het licht van de wereld.

Vind je dat geen wonder? Toen Adam ervoor koos om van de verboden vrucht te eten, werd het donker in zijn hart. En hij nam de hele wereld mee in die keus. Jij en ik worden niet als lichtdragers geboren. We zijn in zonde ontvangen en geboren en de zonde is de dood, de diepzwarte, donkere dood.

En toch… en toch zegt Jezus tegen zondaren dat ze het licht zíjn! God zocht Adam op. ‘Waar zijt gij?’ Hij beloofde Zijn Zoon (Gen. 3:15). De Enige Die van diepe duisternis licht kan maken, omdat Hij aan het kruis heeft gehangen en alles volbracht voor verloren zondaren.

 

Ben jij al een lichtdrager? Kunnen anderen aan jou zien dat je het Licht der wereld (Joh. 8:12) liefhebt, Hem navolgt en o zo graag wilt dat ook jouw naasten Christus gaan dienen? Of heb je genoeg aan wat kunstlicht, vrolijkheid en pret van deze wereld (en van satan!)? Bedenk: dát licht gaat op een dag uit. Maar Gods licht blijft eeuwig branden, want aldaar zal geen nacht meer zijn (Openb. 22:5).

 

Ada Schouten-Verrips

Door Ada Schouten-Verrips

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl