05 Juni 2023
Twee groepen
Twee groepen

Die den Zoon heeft, die heeft het leven, die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet.

— Johannes 5:12

Er zijn heel wat verschillende mensen. De een is jong, de ander oud. De een is gezond, de ander ziek. De een is rijk, de ander arm. De een is kerkelijk, de ander onkerkelijk. En zo kun je heel wat meer verschillen noemen. Nu hebben al die mensen één ding met elkaar gemeenschappelijk: het zijn allemaal zondaren. Zoals wij geboren worden, staan alle mensen buiten Gods koninkrijk. Dat geldt ook jou en mij. En toch is er tussen al die zondaren volgens de dagtekst een verschil.

 

Er zijn mensen die de Zoon van God wel hebben en mensen die de Zoon van God niet hebben. Je zult begrijpen dat met de Zoon van God de Heere Jezus wordt bedoeld. Hij is de door God gegeven Zaligmaker waardoor wij – zondaren – zalig kunnen worden. En met dat ‘hebben’ van de Zoon wordt het gelovig kennen van de Zoon bedoeld. Er zijn dus mensen die de Zoon van God als hun Heere, als hun Zaligmaker kennen, en er zijn mensen die Hem niet als hun Heere en als hun Zaligmaker kennen.

 

Jij en ik horen bij één van deze twee groepen. Mag ik je vragen: bij welke groep hoor jij? Mag jij weten door het geloof met Christus verbonden te zijn? Of moet je misschien in alle eerlijkheid zeggen zonder Hem te leven? Misschien vind je de vraag wel moeilijk te beantwoorden. Dat kan ik begrijpen. Maar het is niet onbelangrijk om op deze vraag een antwoord te geven. Van je antwoord hangt ontzettend veel af. Je zaligheid. Je eeuwige bestemming. Laat het daarom je gebed maar zijn dat ook jij de Christus mag liefhebben.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl