15 Juni 2023
De stad op een berg
De stad op een berg

Een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.

— Mattheüs 5:14b

Als je weleens in de bergen geweest ben, herken je het beeld dat vandaag je aandacht vraagt. Daldorpen lijken soms verscholen te liggen. Wanneer je aan het wandelen bent, vraag je misschien: ‘Hé, waar is nu het dorp waar ons huisje staat?’ Een stad op een berg herken je meteen.

Misschien heeft de Heere Jezus wel aan Jeruzalem gedacht toen Hij dit voorbeeld gebruikte. Jeruzalem ligt op en tussen de bergen. De bekendste is de berg Sion, of de Tempelberg. Ook de Olijfberg ken je vast wel vanuit de Bijbel. En vergeet de berg Moria niet, waar Abraham Izak moest offeren.

 

Zo zichtbaar als een stad op een berg is, zó zichtbaar moeten de volgelingen van Jezus in deze wereld zijn. Dat betekent concreet: wel ín de wereld, maar niet ván de wereld zijn. Dus niet meedoen met allerlei nutteloze en goddeloze games. Geen wereldse, opzichtige kleding dragen. Geen grappen en grollen die op het randje zijn en echt niet verenigbaar met de Tien Geboden rondvertellen.

Vroeger zeiden ze: een christen kent men aan zijn gelaat, zijn praat, zijn gewaad. Dus: aan een vriendelijk gezicht. Of juist aan een afwerend gezicht als er gespot wordt met God en Zijn Woord. Aan wat hij zegt (of juist niet zegt). En aan zijn kleding, die niet pronkerig is, maar juist sober en eerbaar.

 

Leg je leven er vandaag eens naast. Ben jij een stad op een berg, open, eerlijk, eenvoudig? Of verstop je je liever. Wel christen in naam, maar niet in de daad? Bekeer je dan, want waarom zou je sterven (Ezech. 33:11) en verloren gaan?

Ada Schouten-Verrips

Door Ada Schouten-Verrips

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl