01 Juni 2023
Het altaar van de onbekende God
Het altaar van de onbekende God

Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennede dient, verkondig ik ulieden

— Handelingen 17:23

Paulus wacht in Athene op de overkomst van Silas en Timótheüs. Hij loopt rond in de stad en raakt verontwaardigd over de grote hoeveelheid afgodstempels. Na verloop van tijd komt hij op de Areópagus en gaat daar preken. Hij steekt positief in en geeft aan dat de mannen van Athene zeer godsdienstig zijn. Hij geeft ook aan dat toen hij de stad door liep hij een altaar tegengekomen Is met het opschrift DEN ONBEKENDEN GOD. Het is juist Díe God waarover Paulus wil spreken.Vanuit de oudheid is bekend dat er steden waren met een altaar voor de onbekende God. Diverse historici laten weten dat in Athene ook zo’n altaar bestond. Zo schrijft Pausanias uit de tweede eeuw in zijn reisgidsenserie dat er in Athene altaren stonden ‘van goden die onbekend werden genoemd’. Bijzonder is dat deze Griekse historici hetzelfde woord gebruiken voor ‘onbekend’ als Lukas in Handelingen. Helaas is er in Athene nog geen altaar voor de onbekende God gevonden. Dergelijke opgraving deed men in 1909 wel in de stad Pergamon (huidige Turkije). In Weet Magazine 28 schreef ik een wat uitgebreider artikel over het altaar van de onbekende God met het vermoedelijke doel van het altaar én nog meer bronnen.Is deze God voor jou, net als de mannen van Athene, ook de onbekende God? Je gaat misschien wel naar de kerk en leest de Bijbel, maar toch de onbekende God! Rust dan niet voordat je weet dat Hij Zichzelf geopenbaard heeft aan jouw hart. 

Jan van Meerten

Door Jan van Meerten

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl