07 Juni 2023
Het leven
Het leven

Die den Zoon heeft, die heeft het leven ...

— 1 Johannes 5:12a

Als ik je vandaag zou vragen of je graag het eeuwige leven wilt ontvangen, dan zul je daar denk ik al snel ‘ja’ op antwoorden. Het eeuwige leven is het leven met God. Het leven waartoe je als schepsel ook voor bedoeld bent. Om voor altijd met God te leven. Dat leven zijn we bewust kwijtgeraakt door de zondeval in het paradijs. Maar God wil dat leven met Hem opnieuw schenken.

 

Veel mensen denken dat ze het eeuwige leven kunnen verdienen door goed en netjes te leven. Door kerkelijk te zijn. Maar de dagtekst laat iets anders zien. Het eeuwige leven is namelijk niet los te zien van Gods Zoon. Degenen die de Zoon hebben, die hebben het leven. Anders niet. In Johannes 14 zegt Christus: ‘Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.’ Het leven met God en Christus zijn dan ook niet los van elkaar te zien. Je kunt niet zeggen: ‘Ik wil wel het eeuwige leven, maar ik heb Christus daar niet bij nodig.’

 

Dat is een onmogelijkheid. Christus zegt namelijk niet dat Hij het Leven heeft, maar Hij zegt dat Hij het Leven is. Christus te kennen is het leven met God kennen. Wil jij het eeuwige leven ontvangen? Wil jij met God verzoend worden? Wil jij vergeving van je zonden ontvangen? Dat leven is alleen in Christus te vinden. Daarom zegt de profeet Amos: ‘Zoekt den HEERE, en leeft’ (Amos 5:6).

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl