12 Juni 2023
Zout van de aarde (1)
Zout van de aarde (1)

Gij zijt het zout der aarde.

— Mattheüs 5:13a

Misschien ben je wel een zoetekauw, iets zouts is niet aan je besteed. Alleen als je moeder het zout in het eten vergeten is, heb je dat wel in de gaten. Want voor je gevoel smaakt het dan nergens naar.

Jezus staat te midden van Zijn discipelen. Hij heeft hen geroepen om vissers van mensen te worden (zie Lukas 5:10). ‘Gij zijt het zout der aarde’, zegt Hij. Let op, er staat niet dat zij zout zullen wórden als ze een poosje gepreekt hebben en mensen hebben genezen. Nee, ze zíjn het zout van de aarde.

 

Zout heeft allerlei goede eigenschappen. Het geeft bijvoorbeeld smaak aan voedsel. Zo geven volgelingen van Jezus Christus smaak aan het leven met God. Ze laten met hun leven zíén hoe goed het is om de HEERE te dienen.

Zout bestaat uit allemaal korreltjes. Klein, nietig. Zo kun jij je als christen voelen in een grote, vijandige wereld, waarin steeds minder mensen God oprecht willen dienen. Moedeloos makend, hè? Maar bedenk dat nog veel meer christenen dezelfde opdracht van de Heere Jezus kregen: u bent het zout van de aarde! Verspreid Zijn geur dan maar door je handel en wandel, gewoon in het dagelijks leven (zie 2 Kor. 2:14).

 

Ben je nog geen zout, maar houdt het ‘zoete’ van satan jou nog volop bezig? Het evangelie is als zout, levend en krachtig (zie Hebr. 4:12). Smeek daarom vandaag of de Heilige Geest jouw hart week en ontvankelijk maakt voor dát zout, opdat ook jij de opdracht van Jezus mag navolgen om het zout van deze aarde te zijn.

Ada Schouten-Verrips

Door Ada Schouten-Verrips

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl