09 Juni 2023
Het leven hebben
Het leven hebben

Die den Zoon heeft, die heeft het leven ...

— 1 Johannes 5:12a

Weet jij of het goed is tussen God en je ziel? Misschien zeg je wel: ‘Dat kun je toch niet zeker weten? Straks, als we God gaan ontmoeten, dan weten we zeker of het goed is.’ Ja, zo denken heel wat mensen. Ze zijn onzeker over hun eeuwige toekomst. Toch laat de dagtekst iets anders zien. Met nadruk spreekt het Woord: ‘Die den Zoon heeft, die heeft het leven.’ Er staat niet: ‘Die den Zoon heeft, die heeft het leven straks.’

 

Wanneer je door het geloof met Gods Zoon verbonden bent, dan zegt het Woord dat je het leven in Hem ontvangt. Dat is niet iets voor de toekomst, maar dat leven begint al in dit leven. Allen die het eigendom zijn geworden van Christus, mogen gelovig weten en gelovig vertrouwen dat zij in Hem het leven ‘bezitten’. Nee, niet omdat ze er recht op hebben. Maar omdat dat leven hen in Christus geschonken is.

 

En dat is nu juist wat de Heere Zijn gelovigen bekend wil maken, zo blijkt een vers verder: ‘Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God.’ De Heere wil Zijn gelovigen niet in het onzekere laten. Sterker nog: Hij wil hen juist overtuigen van Zijn genadewerk voor hen. En wanneer jij door het oprechte geloof met Christus leven mag, dan mag ook jij weten en vertrouwen dat je in Hem het leven ontvangt. Niet slechts in de toekomst. Maar nu al, in het heden.

Ds. B.D. Bouman

Door Ds. B.D. Bouman

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl