17 Juni 2023
Het licht van de christen
Het licht van de christen

Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

— Mattheüs 5:16

Waaraan herken je een lichtdrager van Christus? Aan zijn of haar goede werken!

Denk even terug aan de afgelopen dagen. Jezus vraagt Zijn volgelingen om een zout en een licht te zijn. Open en bloot getuigen van Hem. Doe je dat al prekend met grote woorden – misschien zelfs zonder dat je jezelf erbij insluit? Nee, dat staat hier niet. Het gaat in deze opdracht over ‘doen’ in plaats van over spreken.

 

Je kunt heel mooie preken houden. Je kunt prachtige volzinnen maken en precies weten hoe het dogmatisch allemaal in elkaar steekt. Misschien discussieer je er wel druk over met anderen. Op zich kan dat leerzaam zijn. Maar… je naaste winnen voor de Heere Jezus doe je allereerst met je dáden.

Liefdesdaden. Meeleven, zorgen voor, een groet, een bloemetje, een appje, aanbieden om ergens mee te helpen of dat zelfs spontaan te doen. Zoals die vrouw bij de kassa, die zag dat de jonge vrouw voor haar de boodschappen niet allemaal kon betalen en haar snel wat briefgeld toestopte. Er ontstond een relatie, er kwam openheid om over het christelijk geloof te spreken!

Is het jouw verlangen om zó in deze wereld te staan?

 

En wat is het doel van de lichtdrager die goede werken doet? Lof, eer, dank aan een mens? Nee, het gaat in het Koninkrijk van God maar om één doel: onze (door genade ook de jouwe?) Vader in de hemel moet geëerd en geprezen worden. Door het vernieuwde leven van mensen.

Laat het vanaf vandaag jouw gebed zijn: wilt U mij daarvoor gebruiken, opdat Uw Koninkrijk kome!

Ada Schouten-Verrips

Door Ada Schouten-Verrips

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl