03 Oktober 2023
De onbekende god
De onbekende god

Want de stad doorgaande, en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op hetwelk een opschrift stond: DEN ONBEKENDEN GOD. Dezen dan, Dien gij niet kennende dient, verkondig ik ulieden. De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 

— Handelingen 17:23-24

Zo wordt Paulus gevraagd om aan het stadbestuur te vertellen welke godsdienst hij brengt. Wat mooi om zo uitgenodigd te worden om iets te vertellen over God. Maar hoe pak je dat aan? Mensen die niets weten over de Bijbel? Paulus begint bij iets wat hen aanspreekt: ze hadden voor heel veel goden een altaar. Maar ze wisten: er is nog een god, die wij niet kennen. Voor hem plaatsen we ook een altaar.‘Nu,’ zegt Paulus, ‘die God, Die jullie wel dienen, maar niet kennen, verkondig ik jullie.’ En dan gaat hij spreken over de Schepper van hemel en aarde. Een belangrijk onderwerp en een goed startpunt: de schepping. Al wordt het in onze tijd door veel mensen ontkend, toch is er een algemeen besef dat er een Maker van het heelal moet zijn. En al kun je het niet bewijzen, je kunt er wel van getuigen: ‘Ik geloof in de Schepper.’En als je zoiets zou zeggen, komen natuurlijk meteen vragen naar je toe als: ‘Geloof jij dat echt? Vertrouw jij je Schepper ook? Gehoorzaam je Hem en heb je Hem lief? Of leef je in de praktijk eigenlijk ongeveer zoals mensen die NIET geloven dat er een god is?’

Als God jou en mij heeft gemaakt, is Hij onze Eigenaar en heeft Hij het voor het zeggen. Dan is ons lichaam van Hem, net als ons geld en onze tijd. Dan ben je geen eigen baas wat betreft vrijetijdsbesteding of beroepskeuze, of met wie je verkering ‘neemt’.

Ds. W. Pieters

Door Ds. W. Pieters

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl