29 Januari 2024
EEUWIGHEID
EEUWIGHEID

En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?

— Mattheüs 19:16

Deze week willen we nadenken over ‘Eén ding’. Dat is niet veel. Dat kan het kleinste kind onthouden. Per dag hoef je maar één ding te onthouden. In je leven gaat het niet om tien dingen, of drie, maar om één ding. De Heere Jezus heeft veel mensen om zich heen gehad. Daarover vertelt Mattheüs in Zijn Evangelie. Farizeeën bijvoorbeeld. Zij verzoeken hem en willen hem pakken op zijn woorden. Maar hij vertelt ook over kinderen die tot Jezus gebracht worden en die Hij zegent. Plotseling komt er een man naar Hem toe met één ding dat hem bezig houdt. Welke goede dingen moet ik doen om het eeuwige leven te hebben? Je merkt aan deze man dat hij met dat ene ding bezig is: de eeuwigheid. Hij weet blijkbaar dat er een eeuwig leven is, maar ook een eeuwige dood. ‘En wat moet ik nu doen om in dat eeuwige leven te komen?’, vraagt hij zich af. Denk jij ook wel eens aan de eeuwigheid? Praten jullie als gezin ook wel eens over waar je in de toekomst de eeuwigheid gaat doorbrengen? Je doet dit misschien liever niet, maar het is heel goed om elke dag vijf minuten te denken aan de eeuwigheid. Waar zal ik dan zijn? In het eeuwige leven of in de eeuwige pijn. Als je veel aan de eeuwigheid denkt, bepaalt dit ook je denken en hoe je je vrije tijd besteedt. Omdat je bij alles jezelf afvraagt: past dit op reis naar de eeuwigheid? Die eeuwigheid komt voor  jou en voor mij. Denk over dit ene ding eens na vandaag en stel je dezelfde vraag: Wat moet ik doen om zalig te worden? Leg het de goede Meester voor.

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl