30 Januari 2024
ONDERHOUD DE GEBODEN
ONDERHOUD DE GEBODEN

En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

— Mattheüs 19:17

Het zit in ons bloed hé: iets doen! Je doet graag liever iets voor een ander, dan dat een ander iets voor jou doet, toch? Deze man vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te krijgen? En niet zomaar iets doen: goede dingen doen. Ook de Roomse kerk zegt dat je zalig kunt worden door goede dingen te doen. Maar denken wij het ook niet? De Heere Jezus zegt hem één ding. Dat is het ding waar we vandaag over nadenken. ‘Wilt gij het leven ingaan, onderhoud de geboden’.  Misschien vind je dit een vreemd antwoord? In Handelingen 16 lezen we dat de stokbewaarder deze vraag ook stelt. Dan klinkt het: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden’. Waarom zegt Jezus dat niet? Hij wijst deze man naar de Wet. Die Wet moet je onderhouden, man! Zo krijg je het eeuwige leven. Dit leert jou en mij dat de Heere bij ieder persoon precies weet welk antwoord het beste is. Deze rijk man die tot Jezus komt denkt dat hij door ‘doen’ zalig wordt. Nou, zegt Jezus, ga de Wet maar onderhouden. Dat is liefde van Jezus. Kanttekening 20 zegt: ‘Daarom wijs Hij hem op de wet, om hem daardoor tot erkentenis van zijn onvolmaaktheid en daarna tot het geloof in Hem te brengen’. Eén ding moet deze man leren en gaan toegeven: ‘ik ben onvolmaakt’, ‘ik kan de Wet niet onderhouden’, ‘het is met mij hopeloos’. Dat wil de Heere vandaag ook ons leren. Gaat het vandaag maar proberen om Gods Wet te onderhouden. Als het dan niet lukt, mag je met je brokstukken bij de Heere Jezus komen. Hij heeft écht volmaakt de Wet gehouden.

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl