03 Februari 2024
ALLE DINGEN
ALLE DINGEN

Zijn discipelen nu, dit horende, werden zeer verslagen, zeggende: Wie kan dan zalig worden? En Jezus, hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

— Mattheüs 19:25-26

Als een verslagen hoopje zitten ze bij elkaar. Als er één het eeuwige leven zou ontvangen was het deze man wel, maar niet dus. En dan wat Jezus zei. Ze hebben het gevoeld: ‘Dan is het voor ons onmogelijk’. Misschien was jouw gevoel ook wel zo gisteren. Wie kan dan zalig worden? Voor wie is het dan? Dan kijkt de Heere Jezus je aan. ‘En Jezus, hen aanziende’. Hij wil ze recht in de ogen kijken. Want het ene is waar: geen rijken komen er in de hemel. Maar wat Hij nu gaat zeggen is net zo waar! Hij drukt het op hun en ons hart vandaag: ‘Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn álle dingen mogelijk’. Wij hebben maar één ding nodig, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.  Kanttekening 27 schrijft: ‘Overmits God ook des rijken hart van het vertrouwen op de rijkdommen kan aftrekken, en met het geloof in Christus en met een nederig hart begiftigen’.  Kijk nu niet naar jezelf, maar zie op God. Dat deed nu juist deze man niet. Hij keek naar zijn spullen en zal gedacht hebben: ‘Moet dat allemaal weg? Moet dat naar de armen? Maar dan houd ik zelf niets meer over’. Hij wilde geen afstand doen van wat hem in de weg stond. En wij? Als hij aan de Heere had beleden dat hij niet los kon komen van zijn spullen en hij had gevraagd: ‘Heere, doe u het’, dan had de Heere het gedaan. Maar hij ging weg. Weg bij de Zaligmaker. Weg bij Hem bij Wie alle dingen mogelijk zijn. Wat aangrijpend, vind je ook niet? Neem één ding mee voor vandaag: ‘Alle dingen zijn mogelijk bij God’. Hij kan het hardste hart verbreken. Hij kan uw jongen die de wereld verkiest, terugbrengen. Hij kan uw kleindochter bekeren. Kinderen van de Heere lopen vaak ook zo tegen onmogelijkheden aan. Maar Hij is een machtig God en een sterke Rots. Zie op Hem en wordt behouden!

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl