31 Januari 2024
LIEFDE
LIEFDE

Hij zeide tot Hem: Welke? En Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doden; gij zult geen overspel doen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. De jongeling zeide tot Hem: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij nog? Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.

— Mattheüs 19: 18-21

Gisteren hoorde we over één ding. Onderhoud de geboden. Hoe is het gegaan? Is het een deel van de dag gelukt? Bij deze man, die voor Jezus op zijn knieën viel, wel. Hoor het hem maar zeggen in vers 20. Ik weet niet hoe oud deze man was, maar vanaf zijn jongensjaren heeft hij Gods geboden al onderhouden. Als dat ‘het ding’ is waarover het gaat, dan hoeft hij verder niets meer te doen. Dan is het lek boven water. Dan hoeft hij zich niet druk meer te maken. Merkwaardig genoeg zegt hij dit niet, want er knaagt iets van binnen. Hij voelt: Ik mis nog iets. Het zit niet goed! Wat ontbreekt mij nog? Het is een voorecht als je voelt dat je iets mist. Heb jij dat wel eens? Gods kinderen hebben iets dat ik mis. Zij zijn gelukkig, maar ik ongelukkig. Hoe kom ik er aan? Dat mag je aan de Heere vragen. Ook als je een kind van de Heere ben, kun je zo voelen dat er zaken die je mist. Weet je wat ik zo bijzonder vind? Hij komt met zijn gemis op de beste plaats. In vers 21 lezen we het antwoord. In Markus staat dat Jezus hem bemint. Echt, God wil Zijn zegen geven als je wilt leven naar Zijn geboden en daarvoor ook uitkomt naar je vrienden toe door bijvoorbeeld niet op zondag te willen werken en te wachten tot seksuele gemeenschap tot je getrouwd bent. Bij Markus staat: ‘Eén ding ontbreekt u’. Eén ding maar, maar dat is nou juist het belangrijkste!! Hij moet al zijn spullen verkopen. De Heere belooft hem dat hij dan een schat zal hebben in de hemel en Hem mag volgen. Dat éne ding is ook voor ons het belangrijkste! Denk vandaag eens na over wat dat is. Moet jij dan ook je spullen verkopen?

D. Rosbergen

Door D. Rosbergen

Ook interessant
JouwKompas is een initiatief van omsionswil.nl